Ο εκπαδευτικός όμιλος E-SCHOOL αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΕΚ και Κ.Δ.Β.Μ. επιπέδου 2, στο πλαίσιο εφαρμογής των διαδικασιών Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας, ΚΑΛΕΙ ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτές Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, που μπορούν να μετέχουν απευθείας στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε σεμινάριο προετοιμασίας των επικείμενων εξετάσεων.
Διαδικασίες Εξετάσεων Αξιολόγησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Η διαδικασία των εξετάσεων Πιστοποίησης, σύμφωνα με την Απόφαση της υπ’ αρ. 65/24.05.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. , περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία αξιολόγησης των υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων:

  • Αξιολόγηση Θεωρητικού Μέρους (Γραπτή εξεταστική δοκιμασία)
  • Αξιολόγηση Πρακτικού Μέρους (Μικροδιδασκαλία – Συνέντευξη)
  • Δευτεροβάθμια Αξιολόγηση Πρακτικού Μέρους

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο προετοιμασίας εξετάσεων

Απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων που διαθέτουν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, διαθέτουν διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 150 ωρών σε ενήλικες (κύρια εκπαιδευτές της κατηγορίας 7 του πίνακα υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων), αλλά επιθυμούν πριν τις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να έχουν:
ολοκληρωμένη υποστήριξη για την προετοιμασία κυρίως του πρακτικού μέρους των εξετάσεων που θα κληθούν να συμμετάσχουν, δηλαδή της προετοιμασίας της παρουσίασης της 20λεπτης μικροδιδασκαλίας, της συνέντευξης που ακολουθεί και του συνοδευτικού υποστηρικτικού υλικού.

 

 

VOUCHER PAROUSIASI 20